ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

Езиковите материали в зоната играят много важна роля, защото стимулират езиковото развитие на детето. Благодарение на тях, децата научават че думите се състоят от звукове, които могат да се изпишат с букви, развиват умения да съставят и пишат кратки думи и да четат изречения. Езиковите игри подпомагат развитието на слухово внимание и памет, активизират и обогатяват речника на детето и формират граматически правилна реч.