МАТЕМАТИКА

МАТЕМАТИКА

Целта на дейностите и материалите от тази област е чрез конкретно взаимодействие и игра с предмети / мъниста, летви, жетони и т.н./ децата да научат и усвоят основни математически концепции, като събиране, изваждане, умножение и деление и т.н. Връзката на математиката със сензориката е много тясна, тъй като материалите за развитие и усъвършенстване на сетивата помагат на децата да развият умения за класификация - съответствие, групиране по двойки, сортиране, последователно подреждане.