ОПОЗНАВАНЕ И РАЗБИРАНЕ НА СВЕТА

ОПОЗНАВАНЕ И РАЗБИРАНЕ НА СВЕТА

Материалите за опознаване и разбиране на света обхващат темите за човека, растителен и животински свят, география, физика и други науки. Изследването на материалите от областта, помагат на детето да разбере как работи реалният свят, да се запознае с устройството и функциите на човешкото тяло, на растенията и живоните, да формира представа за времето и да научи имената и разположението на континентите. Всичко това му позволява да разбере собствената си роля в света и факта, че е част от цялото.