УМЕНИЯ ЗА РЕАЛНИЯ ЖИВОТ

УМЕНИЯ ЗА РЕАЛНИЯ ЖИВОТ

В тази зона децата извършват дейности, които са познати от ежедневието им: пресипване, преливане, метене, сервиране, подготовка на храна и др. Благодарение на многократните повторения на различните дейности в тази област, детето придобива самостоятелност и независимост от възрастния, развива грубатата и фината моторика, учи се на последователност и ред. Освен това то придобива все по-добър контрол над действията си, става уверено и успява да се концентрира върху дадена дейност за по-дълго време.