УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СЕТИВАТА

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СЕТИВАТА

Децата непрекъснато попиват сетивни впечатления, чрез преживявания в околната среда. Работата с материалите в зоната им дава възможност да подредят и организират тези впечатления. Сетивните материали са подготвени по такъв начин, че детето има възможност да се съсредоточи върху усъвършенстването само на едно сетиво.
Сетивата, които се развиват чрез дейностите са: цвят, тегло, форма, мирис, вкус и т.н. Експериментирайки с предметите от зоната, детето прави откритие след откритие, създава нови връзки и използвайки всичките си сетива успява да създаде концепции за заобикалящия го свят.