Дайте свобода на потенциала на детето и ще го промените...
а заедно с него и света.

М. Монтесори

людословие

Чрез вяра и подкрепа във възможностите на детето, му помагаме лесно и интересно да възприеме и усвои учебното съдържание.
Да му помогнем, не означава да направим всичко вместо него, а да го насърчим, да покажем как да успее да се справи само, в зависимост от етапа му на развитие.

Подпомагаме увереността на детето, неговата самостоятелност, инициативност, любопитство и любов към знанието.

При нас децата се развиват спрямо себе си в щастлива, вдъхновяваща и сигурна среда, изградена от любов, творчество и интелектуални стимули.

методи

 • алтернативни, работещи методи на обучение и възпитание, базирани на Монтесори подход
 • игрови практики и упражнения, които стимулират различните фази на развитие на детето

принципи

 • доверие в детето – много важна и стабилна основа за по-нататъшното успешно развитие и реализация на личността
 • следваме и подкрепяме неговата уникалност и потребности
 • наблюдаваме, развиваме и надграждаме умения и знания
 • зачитаме и уважаваме личността на всяко дете
 • отнасяме се приятелски към грешките - защото те са просто възможност за учене
 • вярваме в естествено заложения стремеж на човека към израстване и свобода

какво предлагаме?

 • индивидуален подход в малки групи
 • специално разработени за възрастта сетивни материали
 • не-насилие и хармонични взаимоотношения
 • среда с възможности за движение и проучване
 • качество и професионализъм
 • редовна обратна връзка за работата на детето

МОНТЕСОРИ ОБРАЗОВАНИЕ

Монтесори вярва, че детското развитие следва определени фази, всяка от които има свои уникални свойства и характеристики. Във всяка фаза детето трябва да бъде подкрепяно от средата, която развива неговата индивидуалност, като средата включва възрастните и останалите деца.
повече

За контакти