ученическа занималня

ученическа занималня

Подкрепа при разбирането, възприемането и подготовката на учебния материал, чрез специално разработени сетивни материали, които подпомагат детето. Чрез тях децата учат самостоятелно нови неща по спонтанен и приятен начин и усвояват, развиват и надграждат знания.
монтесори клуб

монтесори клуб 4-6 год.

Развиваме ключови за възрастта знания и умения, подкрепяме уникалността, потребностите и нуждите на всяко дете. Игровите практики и упражнения, които прилагаме, целят да подпомогнат детето в различните му етапи на развитие – груба и фина моторика, практически, перцептивни и когнитивни умения.
адаптация на деца, завърнали се от чужбина

адаптация на деца, завърнали се от чужбина

Помощ с адаптацията на деца на българи завърнали се от чужбина, които имат нужда да учат и практикуват български език в среда, която разбира потребностите им.

форми на обучение

Предлагаме полудневна (4 часа) или целодневна (8 часа) форма на обучение за 3 или 5 посещения в седмицата.

Първата седмица е безплатна.