МОНТЕСОРИ ОБРАЗОВАНИЕ
ЕТАПИ НА РАЗВИТИЕ НА ДЕТЕТО

Според Монтесори в детското образование има три основни и важни компонента. Това са:
  • детето;
  • благоприятната среда;
  • учителят
ДЕТЕТО

ДЕТЕТО

Детството е изключително сензитивен период. Детето е същество, което е много по-различно от възрастния, със свои собствени закони и нужди. Tо обича да бъде активно, свободно и независимо. Детето притежава вътрешна сила - да търси, да открива, да изследва. Движено от любопитство, то събира впечатления от околния свят, с които подхранва своя вътрешен свят и следва своите естествените закони на развитие. За да изгради себе си като личност, детето преминава през определени периоди на развитие, наречени сензитивни (чувствителни), по време на които то достига зрялост за усвояване на определени умения. Това е моментът, в който в рамките на определени граници и правила, на детето трябва да се даде възможност да наблюдава, свободно да изпробва, за да разбере и усвои дадено умение...

 

повече

СРЕДАТА

СРЕДАТА

Внимателно подготвената среда е една от най-важните особености на Монтесори обучението. Тя трябва да е красива, хармонична, безопасна и лесно достъпна. Да подтиква детето към активна дейност и да позволява свободното му движение в нея.
Средата е определяща за спонтанното учене на детето. Когато Монтесори описва благоприятната среда, тя вижда детето като активен участник в нея, а учителят като подкрепящ детското учене и развитие. Работейки, детето навлиза в своя естествен ритъм на изследване и изучаване на света, преживява, движи се и постепенно разгръща своя потенциал...
 

повече

УЧИТЕЛЯТ

УЧИТЕЛЯТ

Учителят играе важна роля в Монтесори образованието. Той организира средата така, че тя да отговаря на индивидуалните нужди на всяко дете и да бъде съобразена със сензитивните периоди на неговото съзряване. Прави връзката между средата, материалите и детето и е винаги на разположение да му помогне, когато то има нужда от неговата подкрепа...
 

повече