Чувствителните периоди се явяват в първите години от живота на детето и са преходни. Те се характеризират с придобиване на определено качество. Щом като се развие това качество, чувствителността престава. Ако детето не бъде насърчавано и подкрепяно в съответния момент, възможността отминава и в последствие му се налага да полага повече усилия за овладяването на конкретното умение.

Детето реагира с ентусиазъм на всичко, което отговаря на неговия сензитивен период и удовлетворява неговите потребности и интереси. Ако децата са наистина свободни да избират това, от което имат нужда да правят и не са карани да правят нещо, само защото някой възрастен така е решил, е много по-вероятно те да бъдат ангажирани, да се концентрират и да са доволни от резултата от своите занимания.

Действайки по свободен избор, детето се развива съобразно своите собствени нужди и по тоя начин напредва. Движейки се, то се изгражда непрекъснато и придобива умения да се владее и ръководи. Чрез движението, детето търси координация на своите действия и дух. То може да изпълнява многократно дадена дейност или задача с огромно удоволствие.

Детето, което е ентусиазирано, помага на другите, изпитва доверие и респект от възрастните и връстниците си, това е "нормализирано" дете. Това дете следва своя нормален ход на развитие, дете, което е имало възможност да се развие като личност.