Дидактичните Монтесори материали са ключов елемент от подкрепящата среда, тъй като именно чрез тях детето учи. Обучителните материали са групирани в секции, които покриват различни области на познанието, от които се нуждае детето в различните етапи на своето развитие и подпомагат цялостното му развитие. Усъвършенстват координацията око-ръка, подобряват самоконтрола, прецизността на движенията, последователност и посока на действието. Развиват у детето търпение, умения за грижа за себе си, както и алгоритмизиране на действията. Подсилват мускулите на китката и пръстите и подготвят ръката за писане. Дават на детето самостоятелност, самочувствие и независимост от възрастния. Подпомагат ориентацията в пространството и равнината.

Материалите са изработени от естествени материали и са представени само в един екземпляр. Това помага за развитието на толерантност към работещия, търпение и спомага за дисциплината в групата. Голяма част от материалите имат заложен контрол на грешката, което свежда намесата на възрастен до минимум.

Децата сами избират материалите, с които да работят, къде и с кого да работят, както и колко дълго да се занимават.
Когато работят самостоятелно над определена, интересна за тях задача/материал, повечето деца постигат завидна за възрастта си концентрация, която им позволява да разбират и учат дори на пръв поглед трудни за възрастта им концепции. Много деца решават да повторят една и съща активност няколко пъти и тази нужда от повторение е продиктувана от някой чувствителен период, в който е важно децата да не бъдат прекъсвани. Колкото по-концентрирано и приспособено е детето, толкова по-дълги са периодите на дейност. Учителят не трябва да прекъсва фазата на концентрация, тъй като това може да наруши момента, в който задачата е на път да бъде решена. Прекъсването е знак, че подценяваме детските усилия. Детето, което е подпомогнато от работния цикъл и свободата в граници в благоприятната среда, постепенно придобива възможността за самоконтрол. Този процес на съзряване отнема време, но постепенно детето развива самодисциплина и възможност да опознае себе си.