Ключов инструмент в работата на учителя се явяват наблюденията, които служат за  идентифициране на нуждите на детето. Отчитайки тези нужди, учителят трябва да е сигурен, че активностите, материалите, предметите и заниманията на детето в средата са подходящи за неговия етап на развитие, че подкрепят и разширяват неговите възможности да учи. По този начин детето има възможност спонтанно да проявява любопитството си, да експериментира  и да разкрива собствените си таланти.

Нагласите на учителя спрямо детето трябва да отразяват емпатия и истинско желание да „служи на детето“. Да можеш да поставяш граници с мекота и да знаеш как да използваш талантите на всяко едно дете.

Хармонията в общуването и партнирането осигуряват нормална среда на развитие. Така децата израстват спокойно и имат възможност спонтанно да проявяват любопитството си, да експериментират  и да растат като уверени личности.